اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش ژورنال
48 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • پژوهش در هنر و علوم انسانی
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - هنر
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  نوع انتشار : چاپی
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/10/18
  • سال انتشار : 1395
  • محل انتشار : کرج - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 6409-2538
  • ایمیل : info[at]shij.ir
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 391 مقاله