• تخمین نسبت گاز به نفت در مخازن نفتی به کمک مدل های حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با استفاده از نرم افزار matlab

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/30
  • تعداد بازدید: 143
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تخمین نسبت گاز به نفت در مخازن نفتی به کمک مدل‌های حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با استفاده از نرم‌افزار matlab

  در این مطالعه به تخمین نسبت گاز به نفت در مخازن نفتی به کمک مدل‌های حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با استفاده از نرم‌افزار matlab و مقایسه آن‌ها با روابط تجربی پرداخته شد. در بین روابط تجربی موجود روابط گلاسو (1980) و استاندینگ (1981) بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز محلول به نفت و رابطه پتروسکی و فرشاد (1993) ضعیف‌ترین عملکرد را دارد.

  مقایسه مدل‌های ann و lssvm مهیا شده برای محاسبه نسبت گاز به نفت نشان می‌دهد، اگرچه مدل lssvm تطبیقی قوی بین مقادیر پیش‌بینی‌شده و آزمایشگاهی فراهم می‌کند اما مدل ann با رسیدن به کمترین aapre برابر با 9.3456 وrmse با مقدار 54.0675  و بالاترین ضریب همبستگی (r=0.9837) که نزدیک‌ترین مقدار به یک می‌باشد، بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز به نفت دارد. آنالیزهای خطای آماری و گرافیکی نشان می‌دهند که مدل‌های ann و lssvm  توسعه داده شده نسبت به روابط تجربی موجود معتبرتر می‌باشد و قادراست بر تمام روابط تجربی غلبه کند.

  عملکرد و کارایی مدل‌های ann و lssvm مهیا شده به‌ویژه مدل ann تایید می‌کند که این مدل‌ها می‌توانند به‌عنوان روشی سریع، کم‌هزینه با قابلیت پیش‌بینی قوی و به‌عنوان جایگزینی مناسب برای روش‌های آزمایشگاهی جهت محاسبه نسبت گاز محلول به نفت به کار روند. روابط تجربی برای محاسبه مقادیر بالای نسبت گاز محلول به نفت مناسب نیستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها