حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره وری سازمان شهرداری ها مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/17
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره‌وری سازمان شهرداری‌ها مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی

  شهرداری ها برای ایفای هرچه بهتر این نقش کلیدی و محوری خود چاره ای جز حداکثر استفاده مفید از منابع انسانی و تقویت عملکرد کارکنان خود ندارند. مدیریت دانش، یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین امروزه محسوب می شود. پژوهشگران بسیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به مزیت رقابتی و حفظ آن درک کرده اند.

  دانش تنها دارایی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند، افزایش می یابد. مدیران سازمان ها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی، نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و از سوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقاء، ترفیع، انتصاب و اعطای پست های بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند.

  با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسایی های مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا بر اساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقاء علمی آنان اجرا گردد. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و... ارجاع شده است. می توان نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از الگوهای ارائه شده در تحقیق که به فرم های ارزشیابی و استفاده از کارت متوازن و نظریه داده بنیاد اشاره شده است، به عنوان نمونه موردی از نظریه داده بنیاد در پژوهش استفاده شد.

  یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره وری آن است با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکار ناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت های مدیران، کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنها است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها