• مسئله همپیوستگی نگاشت و انبساط کمان ها روی درخت های متناهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/07
  • تعداد بازدید: 222
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مسئله همپیوستگی نگاشت و انبساط کمان ها روی درخت های متناهی

  در این پژوهش نشان دادیم که چنانچه x یک درخت متناهی و f یک تابع پیوسته باشد آنگاه تابع همپیوسته است و برای هر n یک تحدید تابع f n به  یک تابع همانی است. کمان a ⊆x برای n عدد طبیعی که a⊆ fn[a] وجود ندارد.

  و مجموعه نقاط دوره ای f همبند است و به ازای هر ابر فیلتر آزاد u به قسمی موجود است که fn:x →x پیوسته است و ابر فیلتر u به قسمی موجود است که fn:x →x پیوسته است. این قضیه تعمیمی بر نتایج بدست آمد توسط ویدال – اسکوبار و گارلیا – فریرا( در حالتی که  x برای 3≤ k یک k-od است) و مکملی برای فعالیت ها و نتایج بدست آمده توسط بروکنر و سدر (در حالتی که x یک کمان است) ورینکان با فرض دندریت بودن x ، می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها