• مروری بر خودمراقبتی در پژوهش های پرستاری در ایران: مطالعه مرور دامنه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 271
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مروری بر خودمراقبتی در پژوهش های پرستاری در ایران: مطالعه مرور دامنه ای

  امروزه خودمراقبتی یک مفهوم پایه و اساسی در مراقبت بوده و به عنوان فلسفه اصلی در پرستاری می باشد. علیرغم تحقیقات زیاد در خودمراقبتی، یک دستور کار پژوهشی متمرکز برای تعمیق درک نظری از مفهوم مراقبت از خود در پرستاری متناسب با فرهنگ و زمینه کشور ایران مورد نیاز است که نتایج بیمار را بهبود بخشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی خودمراقبتی در پژوهش های پرستاری در ایران صورت گرفته است.

  این مطالعه از نوع مرور دامنه ای است و براساس پنج گام پیشنهادی آرکسی و اومالی 2005 شامل شناسایی و تعیین پرسش های پژوهش، شناسایی مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعات، جدول بندی داده ها، جمع بندی و خلاصه سازی و گزارش نتایج در محدوده زمانی 1396 تا 1401 انجام گردید.

  یافته ها هفت حیطه: "ابزار سنجش خودمراقبتی" 3 مطالعه (94 / 1 %)، "توصیف خودمراقبتی" 12 مطالعه (64 / 7 %)، "عوامل مرتبط با خود مراقبتی" 21 مطالعه (37 / 13 %)، "مداخلات خودمراقبتی" 47 مطالعه (93 / 29 %)، "پیامدهای خودمراقبتی" 65 مطالعه (40 / 41 ،% )"تدوین برنامه خودمراقبتی" 8 مطالعه (09 / 5 %) و "تدوین مدل پرستاری" 1 مطالعه (63 / 0 %) را در زمینه خودمراقبتی در تحقیقات پرستاری در ایران نشان داد. با توجه به نتایج ضروری است پژوهش های پرستاری در محیط های ارایه خدمات مبتنی بر جامعه شامل مراکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل و خدمات مجازی آموزش مراقبت سلامتی و هاسپیس گسترش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها