• علت یابی افزایش برخی از جرایم و پیشگیری از آن ها در پرتو نظریه یادگیری اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/09
  • تعداد بازدید: 242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  علت یابی افزایش برخی از جرایم و پیشگیری از آن ها در پرتو نظریه یادگیری اجتماعی

  زمینه و هدف: نظریه یادگیرى اجتماعى ایکرز که با عنوان نظریه تقویت افتراقى شناخته شده چهار عنصر مهم یعنى، همنشینى افتراقى، تعاریف افتراقى، تقویت افتراقى و الگوهاى افتراقى را به عنوان عوامل یادگیرى رفتار انحرافى مطرح کرده است. با استفاده از این نظریه و با تمسک به چهار متغیر آن می توان به تجزیه و تحلیل جرم شناسانه و علت افزایش برخی از وقایع جنایی پرداخت. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل افزایش و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص سه پدیده مجرمانه داخلی، یعنی فساد اداری (با تاکید بر رشوه و اختلاس)، خشونت خانگی و قتل های ناموسی (با تاکید بر پرونده قتل رومینا اشرفی) و وندالیسم معترضین و پدیده شایع بین المللی، یعنی گسترش شبکه های تروریستی با تمسک به نظریه یادگیری اجتماعی می باشد.

  روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن با روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد.

  یافته ها و نتایج: برای پیشگیری از افزایش جرایم فساد اداری، خشونت خانگی و وندالیسم معترضین و همچنین گسترش شبکه های تروریستی از منظر یافته های تئوری یادگیری اجتماعی لازم است از رسانه ای شدن بیش از حد و غیرکارشناسانه چنین رفتارهای مجرمانه ای خودداری گردد. دوره های آموزشی در برنامه آموزشی ادارات گنجانده شود که بر صداقت کاری کارمندان تاکید گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها