• شبیه سازی سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم در نرم افزار matlab

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 313
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  شبیه سازی سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم در نرم افزار matlab

  در این مقاله، سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم، شبیه سازی شده است؛ هدف ما از طراحی کنترل کننده مربوطه، این است که به جهش کمتر از % 10، زمان خیز کمتر از 2 ثانیه، زمان نشست کمتر از 10 ثانیه و خطای حالت ماندگار کمتر از % 2 برسیم؛ کنترل پیچ، یک مساله طولی است و در این مقاله، مقصود این است که یک اتوپایلوت طراحی شود، به طوری که بتواند پیچ هواپیما ( زاویه فراز ) را کنترل کند؛ یک روش کنترل مختصات هوشمند، در این مقاله پیشنهاد شده است؛ کنترل کننده طراحی شده در قیاس با کنترل کننده pid معمولی، دارای خاصیت بیش رفتن کمتر، پاسخ سریع و دقت ردیابی بالا است؛ روش کنترل مرجع مفیدی را در بهبود عملکرد کنترل چنین سیستمی فراهم می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها