• طراحی مدل بهره وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  طراحی مدل بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران

  هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل بهره­ وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران، است.

  طراحی/ روش ­شناسی/ رویکرد: داده‌های این پژوهش از طریق پرسش‌نامه و با استفاده از نظرات خبرگان در شرکت سهامی بیمه ایران، جمع ­آوری شد. به‌منظور شناسایی و بررسی چگونگی ارتباط میان عوامل موثر بر بهره ­وری منابع انسانی و نیز سطح‌بندی و مدلسازی آن‌ها، از رویکرد تلفیقی dematel-ism استفاده گردید.

  یافته­ های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که عامل فرهنگ سازمانی بالاترین اولویت را در میان عوامل داراست و عامل امکانات و تجهیزات بروز در محل کار، اثرگذارترین عامل در بهره ­وری سازمان می­ باشد. همچنین، مدل ساختاری-تفسیری پژوهش بیانگر این است که عوامل موثر بر بهره ­وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران، دارای چهار سطح می‌باشد. در سطح اول مدل به عوامل آموزش‌های ضمن کار، داشتن تخصص و مهارت لازم، پایبندی به اصول اخلاقی و وجدان کاری، سلامت روانی و جسمانی کارکنان، نگرش مثبت به سازمان و کار، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، حقوق و مزایا، برقراری ارتباط سازنده مدیران با کارکنان، توانایی کار گروهی، امکانات و تجهیزات مناسب و بروز در محل کار، احساس ایمنی و آسایش در محیط کار قرار دارند، در سطح دوم، سوم به ترتیب عوامل احساس امنیت شغلی و رضایت از شغل، قرار دارند و در نهایت در سطح چهارم عامل انطباق و تناسب شغل با شاغل، قرار دارد که این عامل همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌نمایند.

  محدودیت­ها و پیامد­ها: به دلیل اینکه پژوهش حاضر در یک زمان خاص انجام شده است، نمی‌توان نتایج آن را به همه زمان‌ها تعمیم داد. با این حال، بهره ­وری منابع انسانی شرکت سهامی بیمه ایران باید از پایین ­ترین سطح مدل تحقیق آغاز شود تا زمینه برای بهره ­ور شدن سایر عوامل درسطوح بالاتر فراهم گردد.

  ابتکار یا ارزش مقاله: تحقیق حاضر سعی نمود به واسطه استفاده از رویکرد تلفیقی dematel-ism، ضمن رفع نواقص موجود در این دو تکنیک، مزایای آن‌ها را ترکیب کرده و مدلی جدید در حوزه بهره‌وری منابع انسانی، ارائه نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها