• بررسی نقش اعتیاد زنان در توسعه نیافتگی جامعه ( با تاکید بر شهرستان گچساران )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/16
  • تعداد بازدید: 119
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی نقش اعتیاد زنان در توسعه نیافتگی جامعه ( با تاکید بر شهرستان گچساران )

  یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و انحرافات شایع جهان معاصر اعتیاد به مواد مخدر است که در سالهای اخیر به یکی ازجدی ترین معضلات بشری و یکی از پیچیده ترین پدیده های انسانی تبدیل شده که پایه و بنیان جوامع انسانی را تحلیل می برد و سالانه قربانیان بی شماری می گیرد و آسیب های فراوانی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر دربین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. این پدیده علاوه بر رشد روزافزون ، همه اقشار وگروه های جامعه رانیز درگیرکرده است.

  در این میان یکی ازگروه هایی که کمتر اعتیاد آنها مورد توجه قرار گرفته " زنان " هستند، که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود.در این تحقیق علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان) در قالب فردی و اجتماعی، نقش اعتیاد زنان در توسعه نیافتگی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را خانواده های زنان و دختران مبتلا به اعتیاد تشکیل می دهد که در مجموع " 50 " نفر را تشکیل می دادند، روش پژوهش در این بررسی به صورت میدانی و ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخت می باشد که در میان جامعه آماری توزیع می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها