• تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/22
  • تعداد بازدید: 83
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  تاثیر پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی

  تجدید ارائه صورت‌های مالی قصور و کوتاهی‌های گزارشگری می‌باشد. تصدیقی بر این است که گزارش‌های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می‌تواند سلامت شرکت را از بین برده و سوالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می‌کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می‌گذارد و جایگاه هیئت‌مدیره شرکت به‌عنوان نهاد حمایت‌کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به‌منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

  رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوش‌نام در برخورداری آن‌ها از یک هیئت‌مدیره موثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند.

  یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می‌کند.تجدید ارائه صورت‌های مالی قصور و کوتاهی‌های گزارشگری می‌باشد. تصدیقی بر این است که گزارش‌های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می‌تواند سلامت شرکت را از بین برده و سوالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می‌کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می‌گذارد و جایگاه هیئت‌مدیره شرکت به‌عنوان نهاد حمایت‌کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به‌منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

  رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوش‌نام در برخورداری آن‌ها از یک هیئت‌مدیره موثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها