• ارزیابی توان اکولوژیک دشت اراک جهت کاربری اکوتوریسم با استفاده از روش بولین و سامانه اطلاعات جغرافیایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/25
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ارزیابی توان اکولوژیک دشت اراک جهت کاربری اکوتوریسم با استفاده از روش بولین و سامانه اطلاعات جغرافیایی

  توسعه فناوری پیشرفت و صنعتی شدن امری است اجتناب ناپذیر به نحوی که اجتناب ناپذیری این تغییر سریع موجب بروز پیامدهای منفی عدیده ای در بخش فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی و ... شده است. بسترسازی شاخص های فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی جوامع مختلف به منظور همگامی و همسازی بعد معنوی و مادی نیازهای انسان راهکار این مشکل است و در این میان سازماندهی و برنامه ریزی محیط های طبیعی با کاربری های عمومی ویژه و پیوند آن با جریان های گردشگری در شاخ های از آن به نام گردشگری هدفمند طبیعت ( اکوتوریسم ) یکی از رهیافت های سازنده به شمار می آید.

  منطقه مورد مطالعه در این پژوهش منطقه دشت اراک است. در این پژوهش هدف پیدا کردن مناطقی که از نظر اکولوژیک شرایط مناسب برای کاربری اکوتورسیم را دارد، می باشد. روش مورد استفاده برای ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه روش تجزیه تحلیل سیستمی است. در این روش ابتدا لایه های شیب، جهت، ارتفاع، خاک و پوشش گیاهی تهیه سپس بر اساس روش بولین ارزش گذاری می شوند.

  در مرحله بعد این لایه ها با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی بر اساس این ارزش گذاری ترکیب شده و در مرحله آخر با مدل های اکولوژیکی مخدوم برای کاربری اکوتورسیم مقایسه می شوند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 69549.210 هکتار ازمساحت دشت اراک دارای توان تفرج متمرکزدرجه یک، 20178.662 هکتار دارای توان تفرج متمرکز درجه دو، 69592.002 هکتار تفرج گسترده درجه یک و 299.295 هکتار توان تفرج گسترده درجه دو را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها