حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • adaptive reuse of the industrial building: a case of energy museum in sanatistanbul, turkey

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 596
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 905061899966

  industrial buildings as an example of cultural heritage transforms our cultural identity from past to the present and even for the future. unfortunately, there are lots of industrial building which lost its function by converting the place to live and identifiable place. this research will clarify the reasons of conserving of the industrial heritage and by classification of international charters which are dealing with industrial heritage will introduce conservation methods for adaptive reuse of industrial buildings. as a case study, the research will focus on energy museum in istanbul. to assess the building based on reusing principals. the study concludes that energy museum is one of the successful examples of reuse of the building. it also concludes that less intervention in reusing a building can save the identity of the building.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها