• شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت بحران مخاطرات دریایی (مورد مطالعه بنادر و دریانوردی چابهار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 781
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  از آنجایی که هرسازمانی درطول حیات خودبارها با بحرانهای گوناگون روبرو می شود، مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی سازمانها باید تمهیداتی بیاندیشند تاسازمان خود راهمواره آماده مقابله با بحرانهای احتمالی کنند، بهترین اقدام بکارگیری موثر مدیریت بحران است. مدیریت بحران شامل اقداماتی است که برای مقابله سریع و موثر با بحران های احتمالی و کنترل اثرات مخرب آنها مورد نیاز می باشد. ایمنی در دریا برای هرسازمانی از اولویت کاری برخوردار بوده و بایستی در راستای پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات بحران های طبیعی چه جانی ومالی با تدوین و اجرای دستورالعمل های سازمان امنیت دریانوردی، تلاش نمایند. مدیریت بحران مخاطرات دریایی بعنوان یک راهکار اصلی جهت کاهش هزینه ها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه مسئولین بوده است. برای اینکه بتوانیم به اهداف خودکه شامل به حداقل رساندن تلفات و خسارات وبازسازی پس از آن برسیم ابتدا باید عوامل موثر در مخاطرات دریایی را شناخته و آثار اقتصادی و اجتماعی آن را اولویت بندی کنیم. این مقاله به لزوم توسعه مدیریت بحران مخاطرات دریایی و بکارگیری آن در بنادر به عنوان یکی از استانداردهای مدیریتی اشاره می کند. این پژوهش یک مقاله علمی مروری بوده و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی  و رجوع به متخصصین می باشد.  لذا، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت بحران مخاطرات دریایی موضوع اصلی این مقاله قرار گرفته و در پایان راهکارهایی نیز جهت کاهش این حوادث ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها