• بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 375
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می ‌پردازد. برای آزمون فرضیه ‌ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت ‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ‌ها، داده‌ ها برای 138 شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390 تا 1395است. اطلاعات شرکت‌ها پس از بررسی همه‌جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ‌ها پس از جمع ‌آوری به کمک نرم‌افزار  excelطبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار eviews9 مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت. در اندازه ‌گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت ‌گذاری اختیار معامله بلک-‌ شولز- مرتون (bsm) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته ‌های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها