• بررسی رابطه بین ورشکستگی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 306
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ورشکستگی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش داده های لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق ازطریق مراجعه به صورت های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادارو دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج می شود. به منطور بررسی رابطه ی بین متغیرها از از نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که بین ورشکستگی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها