• بررسی تاثیر بحران مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 546
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  سازمان ‌ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی‌ های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌ ها شناخته شده است. سرمایه فکری یکی از مهمترین دارایی نامشهود سازمان می باشد که تحت تاثیر حاکمیت شرکتی می باشد و تغییر و چیدمان حاکمیت شرکتی تاثیر گذار بر آن می باشد،  از طرفی رابطه حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری با وجود بحران مالی شرکت ‌ها تغییر می کند و زمانی که شرکت درمانده شده و از حیث منابع مالی در تنگنا قرار بگیرد، یکی از مهمترین منابع برای نجات شرکت در زمان بحران برای مدیران سرمایه فکری شرکت می باشد. این پژوهش هدف خود را بررسی تاثیر بحران مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرارداده است. در این مطالعه، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 122 شرکت از بین شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی 1395 انتخاب گردید. با توجه به متغیر‌ها و مبانی نظری پژوهشی یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی برای پژوهش مطرح شده و برای آزمون فرضیه‌ ها از روش‌های اقتصاد سنجی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول تا سوم نشان داد که بحران مالی بر رابطه بین ساختار مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت‌ های بورسی تاثیر معناداری دارد و همچنین بحران مالی بر رابطه بین ترکیب  هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت‌ های بورسی تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها