• تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 619
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

  امروزه استفاده از مواد نوین جهت بهبود ظرفیت باربری خاک کاربرد فراوانی دارد. نوعی از مصالح جدید مورد استفاده در این زمینه ژئوسنتتیک ها است. بلوک های ژئوفوم نوعی از ژئوسنتتیک ها بوده و کارایی مناسبی داشته و جایگزین خاکریز پشت دیوار حائل یا لایه های روسازی راه می شود. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان ذرات ژئوفوم بر روی بهسازی ظرفیت باربری خاکهای ماسه ای گردگوشه و تیز گوشه است. میزان ذرات ژئوفوم ٠٥.٠، ١.٠و 15.٠ درصد وزنی مصالح مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. به منظور ارزیابی میزان تاثیر گذاری ذرات ژئوفوم برپارامترهای ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای مخلوط شده با ژئوفوم آزمونهای آزمایشگاهی تراکم، برش مستقیم (تحت اثر تنش های قائم 1، 2 و 3 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و نفوذ پذیری انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دهنده آن است که در حالت کلی با افزودن 15.0 درصد وزنی ژئوفوم به مصالح مورد مطالعه سبب بهبود وزن مخصوص خشک حداکثر، کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت برشی شده است. اگرچه تاثیر ذرات ژئوفوم در خاک ماسه ای تیز گوشه به مراتب بیشتر از خاک ماسه ای گرد گوشه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها