• بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره با عملکرد شرکت با نقش تعدیلی کمیته حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 562
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی رابطه بین ویژگی ‌های هیئت‌ مدیره با عملکرد شرکت با نقش تعدیلی کمیته حسابرسی

  تئوری نمایندگی نشان می ‌دهد که شرکت ‌های تحت حاکمیت خوب، نسبتاً بهتر از همتایان ضعیف خود هستند. با این ‌حال، تئوری وابستگی به منابع نشان می ‌دهد که یک هیئت ‌مدیره با مدیران داخلی می‌ تواند عملیات بهتری داشته باشد، بنابراین به عملکرد بهتر شرکت کمک می ‌کند. این پژوهش به بررسی این موضوع می ‌پردازد که آیا ویژگی‌ های هیئت ‌مدیره، کمیته حسابرسی و تشکیل کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت مرتبط است یا خیر. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. در مرحله جمع ‌آوری، طبقه ‌بندی و پردازش اولیه داده‌ ها از نرم‌افزار excel استفاده‌شده و آزمون فرضیه‌ها به کمک نرم‌افزار eviews 10 صورت گرفته است. با مطالعه نمونه‌ ای از شرکت ‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌ های 1392 تا 1396، دریافتیم که بین تشکیل کمیته حسابرسی و همچنین پیچیدگی عملیات شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این‌ حال، وجود رابطه معنی ‌دار بین اندازه هیئت ‌مدیره و عملکرد شرکت تائید نشد. به ‌علاوه، نتایج نشان می ‌دهند که نه اندازه کمیته حسابرسی و نه تشکیل آن، رابطه بین اندازه هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت را تعدیل نمی ‌کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها