• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 547
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

  پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت، قاچاق، کلاهبردارى و…اطلاق میشود. تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند و منشأ غیرقانونى و نامشروع آن ازدید پنهان بماند؛ این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى از جمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى و پیشگیرى ازآن پرداخته اند و درحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال ١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است. نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها