• بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی در ارزیابی خرابی لرزه ای سازه های فولادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  مقاله بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی در ارزیابی خرابی لرزه ای سازه های فولادی

  ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها به‌ منظور تخمین خسارات جانی و مالی در اثر زمین لرزه انجام می‌ گیرد. در سالیان گذشته، با پیشرفت های مهندسی زلزله، ارتقای دانش و تجربه در مورد رفتار لرزه ای سازه ها، روش های نُوینی برای ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها پیشنهاد شده اند و برای آن نیاز به تعریف شاخص های خرابی می باشد که میزان خرابی را به صورت  کمّی و  کیفی  بیان می کنند. در بسیاری از موارد، شاخص های خرابی پارامترهای بدون بُعدی می باشند که دامنه  آن ها معمولاً بین مقدار صفر برای حالت بدون خسارت و مقدار یک برای حالت فروپاشی سازه می باشد و مقادیر بین این دو مقدار، حالات مختلف خرابی را نشان می دهند.

  تاکنون شاخص های خرابی گوناگونی مبتنی بر معیارهای مختلف سازه ای مانند: شکل پذیری، تغییر شکل، تغییر مکان، دوران، چرخش، انحناء، سختی، نرمی، زمان تناوب، فرکانس، انرژی هیسترزیس و یا ترکیبی ارائه ‌شده است که با توجّه به ویژگی های هریک، انتخاب شاخص خرابی مناسب، یک سؤال اساسی برای طرّاح و مُحاسب سازه می باشد تا میزان خرابی با قابلیت اعتماد بالا تخمین زده شود. در این تحقیق، به‌منظور بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی به صورت منفرد و ترکیبی (پارک-انگ) در ارزیابی شاخص های خرابی لرزه ای سازه های فولادی، تعداد 6 قاب خمشی فولادی با شکل پذیری ویژه، هندسه ی منظّم و تعداد طبقات 4، 7، 10، 15، 20 و 25 طبقه در نرم‌افزار sap2000 طراحی شدند و با استفاده از نرم‌افزار opensees  تحت رکوردهای نزدیک به گسل مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفته اند سپس مقادیر شاخص های خرابی بر اساس پارامترهای تغییر شکل، انرژی و ترکیبی محاسبه‌ شده است. نتایج، ارزیابی کمّی خرابی طبقات قاب ها و نقش این دو پارامتر را در مقادیر عددی شاخص های خرابی ارائه می کند. نتایج نقش مؤثرتر تغییر شکل المان ها را در میزان خرابی لرزه ای نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها