حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارزیابی مقایسه ای روشهای بازسازی شهری در ساختمانهای مسکونی پس از سوانح با روش ماتریس swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09394668909

  مقاله ارزیابی مقایسه ای روشهای بازسازی شهری در ساختمانهای مسکونی پس از سوانح با روش ماتریس  swot

  بهسازی شهری و نوسازی بافت فرسوده یکی از دغدغه ‌های دولت و شهرداری و از راه‌های تامین مسکن و کاهش قیمت است. بازآفرینی شهری در چهره شهر نیز موثر است. از طرفی دیگر مقوله بازسازی با خانه‌ سازی و شهر‌سازی تفاوت بنیادی دارد و یک امر کاملاً تخصصی می ‌باشد. برای پرداختن به مبحث بازسازی باید تمامی جنبه‌ های آن را به‌صورت جامع علمی و کاربردی مورد بررسی قرارداد بدین معنا که جنبه ‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و… باید مورد توجه قرارگیری تا باعث شکست پروژه بازسازی و نهایتاً عدم رضایتمندی و پذیرش آن توسط مردم سانحه دیده نشود. به همین علت در این تحقیق با به ‌کارگیری روش ماتریس swot به دنبال آنیم تا استراتژی‌هایی معرفی گردد که به‌ صورت جامع تمامی جنبه‌ های ضروری را موردبررسی قرار دهد. لازم به ذکر است که این تحقیق یک تحقیق کمی و کیفی است.

  همچنین تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی، ازنظر زمان، پژوهش حاضر مقطعی، ازلحاظ نحوه جمع آوری داده ها، روش میدانی می باشد واز ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده می گردد. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد شاغل در ادارات عمران و ادارات شهرسازی شهرداریهای مناطق ۳،۸ شرق و ۲۰،۹،۵ غرب تهران در بخش پروژه های عمرانی شهری هستند که با توجه به گرداوری اطلاعات از شهرداری مناطق مربوطه تعداد کل آنها 850 نفر تعیین شدند، بدلیل آنکه حجم جامعه بزرگ است برای بدست آوردن نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده می کنیم و حجم نمونه 265 نفر تعیین گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها