• ارزیابی و اندازه گیری میزان شدت روشنایی در دانشکده پرستاری و مامائی ساوه در سال 1398

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقاله ارزیابی و اندازه گیری میزان شدت روشنایی در دانشکده پرستاری و مامائی ساوه در سال 1398

  مقدمه و هدف: روشنایی یک عامل فیزیکی موثر بر عملکرد افراد به ویژه افراد شاغل است. روشنایی دانشکده به عنوان مکانی که دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی در آنجا زمان زیادی به فعالیت و مطالعه مشغول می باشند از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین میزان روشنایی موجود آن باید مطلوب باشد تا فرد کمتر دچار خستگی بینایی شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی میزان شدت روشنایی دانشکده پرستاری و مامائی ساوه در سال 1398 انجام شده است.

  روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی-مقطعی و به مدت یک ماه در کلاس ها، بخش اداری، اتاق اعضای هیئت علمی، آزمایشگاهها، راه پله و کتابخانه وجود در ساختمان دانشکده پرستاری و مامائی اجرا گردید. میزان شدت روشنایی با استفاده از روشهای ارائه شده توسط انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی (iesna) اندازه گیری گردید و پس از مدیریت داده ها با نرم افزار spss 21 و شاخص های مناسب آمار توصیفی و تحلیلی ارزیابی شدند.

  یافته ها: بر اساس نتایج حاصله، شدت روشنایی فقط در 57 درصد کلاس مطابق با سطح استاندارد بود در حالیکه میزان روشنایی در سایر مکانها مطابق با استاندارد بوده است.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده فقط نور کلاس ها کمتر از محدوده استاندارد بوده است و نیاز به اصلاح دارد. به طور کلی روشنایی نامطلوب و در نتیجه استفاده بیش از حد نور مصنوعی طی فعالیت روزانه منجر به خستگی بینایی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها