• بررسی موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 687
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

   بررسی موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی

  پژوهش حاضر در صدد است موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی را از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلا ن رشته علوم ارتباطات تهران مرکز مورد بررسی قرار دهد این تحقیق  از نظر روش پیمایشی و میدانی است و از نظر نوع کاربردی می باشد

  ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است جامعه آماری 100 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز می باشد و نمونه آماری 60 نفر از آنان می باشد که از طریق جدول کرجس و مورگان تعیین گردیدند.

  از طریق کای اسکوئر فرضیه ها تحلیل و مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام  و امکان ترویج و دسترسی فیلم‌های غیراخلاقی در میان کار بران ،امکان دامن زدن به موارد مجرمانه کشور ، امکان نفوذ سایبری بیگانگان  و امکان افشای اطلاعات محرمانه و به‌تبع آن تهدید امنیتی کشوررابطه قوی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها