• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 662
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  مارکسیسم و بازاریابی

  در این مقاله نظریه های کارل مارکس درباره سرمایه داری، جنگ طبقاتی، آگاهی کاذب و الیناسیون (از خودبیگانگی) در جوامع بورژوایی و رویکرد نظریه پردازان مارکسیست به زندگی روزمره و فرهنگ تشریح شده است. این مقاله مدعی است که سرمایه داری فرهنگ ها را شکل می دهد و این نکته باید هنگام تفکر در مورد بازاریابی و تبلیغات در کشورهای سرمایه دار مورد توجه قرار گیرد.

  تا همین اواخر، بازاریابها میتوانستند در طبقه کارگر بیگانگی مصرفی ایجاد کنند و از این رو توده ها را از تشخیص اینکه توسط طبقه حاکم مورد سوء اسفاده قرار گرفته اند بازدارند. این مقاله پیشنهاد میکند اکنون که نگرانی گسترده‌ای در رابطه با نابرابری درآمد وجود دارد، بازاریاب ها باید در مورد نحوه عملکردشان در جامعه تجدید نظر کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها