• بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه های عصبی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 486
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی

  پروژه های عمرانی شاخص های اساسی در رشد و توسعه ملی یک کشور می باشند. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله ی اجرای پروژه صورت می پذیرد. یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران جزء در پروژه ها می باشد. انتخاب پیمانکار، جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم گیرندگان به شمار میرود. در حال حاضر یک روش کارآمد و مبتنی بر اصول مدیریت نوین برای انتخاب پیمانکار وجود نداشته و توجه ای به روش علمی و تکنیک های مناسب نمی گردد.

  بدیهی است که شاخص های کمی و کیفی متعددی درتعین صلاحیت پیمانکاران ازجمله توانایی انجام کار، بنیه اقتصادی کافی، کیفیت وغیره که برای کارفرمایان حایز اهمیت می باشد مطرح می گردد. هدف از این پژوهش به حداقل رساندن ضرر و زیان های ناشی از انتخاب نامناسب پیمانکاران جزء و ارائه روش مناسب برای انتخاب پیمانکاران جزء می باشد. در این پژوهش پس از مطالعات کتب و مجلات و مقالات مرتبط با نحوه و شاخص های مهم در ارزیابی و انتخاب پیمانکاران جزء شناسایی مـی گـردد و پـس از آن تعداد 33 معیار فرعی از 6 معیار اصلی انتخاب می گردد. سپس این معیارهای با استفاده از پرسشنامه ای در اختیار صاحبان فن و خبرگان فعال و مهندسین با تجارب مختلف در پروژه های عمرانی کشور قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه اول در نرم افزار آماری spss مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. که از میان 33 معیار ، 20 معیار با بیشترین اوزن بعنوان معیار های مورد گزینش در پرسشنامه دوم قرار گرفته و شبکه (rbf) در محیط matlab اجرا می گردد. با استفاده از توانایی بالای شبکه عصبی در پیش بینی ، بهترین معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء بصورت جدولی آماده گشته که از میان این 20 معیار ، 10 معیار اول از لحاظ امتیاز ( میزان کاهش زمان و حفظ کیفیت پروژه ) انتخاب می شوند. که می توان از آنها بعنوان نتایج نهایی این تحقیق خواهند بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها