• ارائه روشی برای مقایسه بین نتایج روش های مختلف تصمیم گیری به منظور بهینه سازی انتخاب منابع انسانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارائه روشی برای مقایسه بین نتایج روش‌های مختلف تصمیم‌گیری به منظور بهینه‌سازی انتخاب منابع انسانی

  برقراری عدالت رویه‌ای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان این حوزه به شمار می‌آید. تصمیم‌گیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاه‌های مهم در مسیر برقراری عدالت رویه‌ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار می‌آید. تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روش‌های قضاوتی و مکانیکی صورت می‌گیرد. روش‌های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش‌های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است.

  این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقره‌ای قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویه‌ای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویه‌ای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم‌های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم‌ها t-sne بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها