54 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
  حوزه های تحت پوشش : روانشناسی - علوم انسانی - علوم تربیتی
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1400/08/01
  • سال انتشار : 1392
  • محل انتشار : خمین - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 5658-2538
  • ایمیل : info[at]ijndibs.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 246 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها