• قابلیت اعتماد لرزه ای در سازه های فولادی پالایشگاهی

  جزئیات بیشتر پایان نامه
  • تاریخ ارائه: 1381/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/09/11
  • تعداد بازدید: 1581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • زبان: فارسی
   در چند سال اخیر تحقیقات بر روی مفاهیم عملکرد لرزه ای به نتایج قابل توجهی رسیده است و کارهای بسیاری انجام گردیده اما کماکان پایان راه بسیار دور بنظر می رسد.در این تحقیق که شامل چهار فصل می باشد، سعی بر آن است که علاوه بر ارائه مفاهیم پایه، به معرفی نحوه استفاده از این مفاهیم در طراحی نیز اشاره شود. فصل اول شامل مقدمه و مروری بر ادبیات فنی موجود و اهداف تحقیق و دامنه آن می باشد.

  در فصل دوم سعی بر آنست که روش آنالیز دینامیکی فزاینده (ida) تشریح شود که در چند سال اخیر کاربردهای متعددی در طراحی بر اساس عملکرد پیدا کرده است، کما اینکه در آئین نامه fema350 استفاده شده است و همچنین مفاهیم اساسی یک روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا مطرح می شود که این روش، بتازگی توسط پروفسور c.allin cornell و همکارانش توسعه داده شده است. در این فصل همچنین آئین نامه fema350 مورد بررسی قرار گرفته است که در آئین نامه از روش طراحی بر اساس ظرفیت و تقاضا به صورت مشروح استفاده شده است. در ادامه به حل یک مثال از روش طراحی بر اساس عملکرد پرداخته شده است که در این مثال یک ساختمان بر اساس آئین نامه ubc 94 و همچنین nehrp97 (قبل و بعد از زلزله نورتریج) طراحی شده است و قابلیت اعتماد لرزه ای برای این دو ساختمان محاسبه و مقایسه شده است.

  در فصل سوم نحوه مدلسازی یک دودکش فولادی که نماینده ای از دودکش های موجود در سایت های صنعتی کشور می باشد، بیان گردیده است. همچنین به ذکر نحوه انتخاب شتاب نگاشت های مورد استفاده و پارامترهای بیان کننده خسارت پرداخته شده است.

  در فصل چهارم مطالعه مورد بر روی دودکش فولادی ذکر شده انجام شده است و در نهایت احتمال سالیانه افزایش تقاضا و همچنین احتمال سالیانه عدم وقوع عملکرد (احتمال فرو ریزش) بدست آمده است و در ادامه این مفاهیم برای دو نوع خاک مقایسه گردیده است.

  در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات اتی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این پایان نامه مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها