• تأثیر ترتیب هیأت مدیره بر راهبردهای مدیریت وجوه نقد شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این تحقیق بررسی ترکیب هئیت مدیره بر راهبردهای مدیریت وجوه نقد شرکت ها می باشد. در راستای این هدف دو فرضیه به صورت زیر تدوین شده است :فرضیه اول :ترکیب هیأت مدیره با مانده وجوه نقد شرکت ها ارتباط دارد. فرضیه دوم: ترکیب هیأت مدیره بر ارتباط بین بازده غیرعادی سهام با تغییرات مانده وجوه نقد شرکت ها تأثیرگذار است. این تحقیق با استفاده از اطلاعات 7 ساله (1387-1393) 115 شرکت پذیرفته شده در بورس انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره و از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و مانده وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها