• رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/08/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/08/20
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا

  هدف: بررسی رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا است. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 126 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396و رگرسیون چند متغیره در این پژوهش پرداخته شود.

  روش: تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در این رابطه، انجام و به منظور تعیین نسبت بدهی و ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ تاثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است.

  یافته ها: بررسی فرضیه ها با اطمینان 0.95 نشان داد که بین: میزان بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر مستقیم معنی دار دارد، پذیرفته می شود. تغییرات میزان بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر مستقیم معنی دار دارد، پذیرفته می شود. درماندگی مالی بر رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه تاثیرگذار است، پذیرفته می شود. رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا قوی تر است، پذیرفته نمی شود.

  نتیجه گیری: بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند. عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها