جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
22 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 22 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی محیط زیست
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها