جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه علوم قضایی تهران ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : مدیریت نظارت و بازرسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها