جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
9 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 9 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربیت حیدریه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی تولیدات گیاهی
  • گرایش : تولیدات گیاهی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها