جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی، آموزش ابتدایی، دانشگاه الزهرا فرهنگیان تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها