جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
24 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 24 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها