جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
30 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 30 مقاله
  توضیحات : استاد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : محیط زیست
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29