جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : دستیار اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29