جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ایلام
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : استادیار، مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : مدیریت آموزشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها