جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مواد
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30