• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1527
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   آلیاژ ریختگی a 356 یکی از پرمصرفترین آلیاژهای al-si بوده که معمولاً در حالت ریختگی با ساختار دندریتی مورد استفاده قرار می گیرد. در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی جهت انجام فرآیند ریخته گری در حالت نیمه جامد (semi-solid:ss) و شکل دهی آن در ناحیه دو فازی جهت حصول ساختار گلبولی فاز آلومینیم آلفا (a) و خواص مکانیکی بهتر با هزینه کمتر صورت پذیرفته است. از مزیت های مهم ساختار گلبولی حاصله شکل پذیری بهتر، چقرمگی بیشتر و حذف خلل فرج و حفرات گازی و انقباضی است. از آنجائیکه عملیات ترمودینامیکی یکی از روش های مهم فرآوری مواد می باشد، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار گلبولی و همچنین پارامترهای مختلف ترمودینامیکی بر رفتار کار گرم آلیاژ a 356 ریخته شده در حالت نیمه جامد (althix(a 356)) می باشد. بدین منظور آزمایشهای فشار گرم در دماهای مختلف و با نرخ کرنشهای متفاوت بر روی این آلیاژ انجام گرفت. نتایج آزمایش ها مبین تغییر تنش سیلان از mpa 53 تا mpa 6 در محدوده حرارتی c °420 تا c °540 و با نرخ کرنش های 0.001sec-1 و 0.01sec-1 و 0.1 sec-1 می باشد. همچنین در این تحقیق اثر دما و نرخ کرنش بر شروع فرآیند کارنرمی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم