جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : استاد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها