جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/10