جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد، رشته کامپیوتر، گرایش نرم افزار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : نرم افزار
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/16
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها