جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت فناوری اطلاعات
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/09/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها