جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد پژوهش هنر، آموزش عالی هنر شیراز، ایران، شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/10
مقالات جدیدترین رویدادها