جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران، علی آباد کتول
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت منابع انسانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/15
مقالات جدیدترین ژورنال ها