• شناسایی مولفه های بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته سالاری در ادرات دولتی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  شناسایی مولفه های بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته سالاری در ادرات دولتی ایران

  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته‌سالاری در اداره‌های دولتی ایران انجام شد.

  طراحی/ روش­‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش­‌های کیفی به ­شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش، گروه تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله ­برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه‌­های نیمه­ ساختار یافته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری استفاده شد.

  یافته‌­های پژوهش: طبق یافته­‌ها 23 شاخص‌ با 7 مولفه شایسته‌خواهی، شایسته‌سنجی، شایسته‌گزینی، شایسته‌گیری، شایسته‌گماری، شایسته‌داری و شایسته‌پروری برای مدل شایسته‌سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مولفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد.

  محدودیت­‌ها و پیامدها: متغیرهای مختلف مزاحم، مانند آموزش منابع انسانی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته و در پژوهش‌های بعدی باید شایسته­‌سالاری و بهسازی منابع انسانی از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد.

  پیامدهای عملی: شناخت مولفه‌­های بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته­‌سالاری به سازمان‌­های دولتی کمک می­‌کند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر، افراد را به سمت‌­های مختلف منتصب کنند.

  ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی مصاحبه شد و مولفه­‌ها به ­طور ­جامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که به­ طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها