• مطالعه رهبری تغییر و ره آوردهای آن در سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 569
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  مطالعه رهبری تغییر و ره آوردهای آن در سازمان

  رهبری و حضور آن در تغییرات سازمانی می‌تواند بر توسعه و بهبود مدیریت عملکرد سازمان اثرگذار باشد. هدف این مطالعه تاملی بر چگونگی رهبری تغییر می‌باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسانه انجام گردید در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و مطالعات داده های اولیه، ثانویه، مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام گردیده است.

  برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از روشهای بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید . استناد به نظرات صاحب نظران نیز در این امر حائز اهمیت بوده است.کتمان حقایق به دلیل ملاحظات سازمانی در خصوص تغییر از محدودیت های این مطالعه بوده است. ره آوردهای این مطالعه می تواند در فرهنگ استقبال از از تغییر سازنده نافذ باشد. از مهم ترین وظایف سازمان های امروزی بهبود شرایط درون و برون محیطی برای کارکنان و اجتماع پیرامونی است که با رهبری تاثیرگذار در رویه تغییر تاثیر گذار است. اتفاق بیافتد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها