• استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 573
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج

  ارزیابی عملکرد، سیستم مدیریتی رسمی است که با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد افراد در سازمان طراحی می‌شود. در دیدگاه سنتی، مهم‌ترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد است در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت، در تعیین و پیاده سازی استراتژی‌ها نیز نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند.

  در این راستا به نظر می‌رسد با توجه به پیشینه‌های ارزیابی عملکرد و تحقیقات دیگر محققان، کارت امتیازی متوازن الگویی مناسب است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج با رویکرد کارت امتیازی متوازن (bsc) است. روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و در زمره تحقیقات موردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل کل کارمندان آبفای سنندج است و حجم جامعه آماری را که کارمندان تشکیل می‌دهد ۱۵۰ نفر است. نمونه‌گیری احتمالی و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. ابزار گردآوری پرسشنامه بوده است. تحلیل یافته‌ها با استفاده از همبستگی رگرسیون در نرم‌افزار spss آزمون شدند. نتایج نشان داد که ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج با ابعاد چهارگانه (مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری) کارت امتیازی متوازن ارتباط معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها