• اثر تعبیه سازی رابطه ای شبکه های نوآوری در ارتقای عمکرد علم و فناوری کشورها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 838
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   همکاری با سایر شرکت ها به ویژه در زمینه r&d،برای کسب مزیت رقابتی مهم می باشد و برای تداوم بقا، یادگیری و کسب دانش و تکنولوژی در سازمان ها لازم است. مفهوم شبکه های نوآوری اشاره به برقراری رابطه میان تمام ارکان توسعه نوآوری نظیر افراد، سازمان ها، منابع دانش، ابزارها و غیره دارد و می تواند سبب افزایش این همکاری ها شود.تعبیه سازی که توصیف کننده ساختار روابط یک شرکت با شرکت های دیگر است می تواند شامل تعبیه سازی رابطه ای، ساختاری و بستر شناختی باشد که در این پژوهش تعبیه سازی رابطه ای (اعتماد) شبکه های نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تعبیه سازی رابطه ای شبکه های نوآوری در ارتقای عمکرد علم و فناوری کشورها می باشد که برای این منظور 14 کشور مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه انتخاب شده است و رابطه میان تعبیه شدگی رابطه ای در این کشورها با شاخص های توسعه علم و فناوری در آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از روابط مختلف میان متغیرهای تعبیه شدگی رابطه ای و شاخص های توسعه علم و فناوری می باشد و جهت روابط میان آنها را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها